VEČNÉ SĽUBY DVOCH SESTIER FMA

Vzácna príležitosť, ktorou je obetovanie svojho života Ježišovi ako svojmu ženíchovi, nás 29.8. priviedla do Trnavy. Tu sa konali večné sľuby sestier Františky Martinkovej a Jany Obalovej. 

Menšia skupinka nás, animátoriek z Popradu, ktoré obdivujú životné rozhodnutie sestier, ich lásku a obetu sa rozhodla, že svojou modlitbou a zároveň účasťou na slávnosti podporia tieto duchovné povolania a osobne im na túto životnú cestu poprajú čo najviac Božieho požehnania, nádeje a sily.

Hlavným celebrantom pri slávnostnej svätej omši bol apoštolský prefekt Azerbajdžanu so sídlom v Baku a titulárny biskup sídla Municipa Mons. ThLic. Vladimír Fekete SDB. 

Obrad skladania večných sľubov bol odpoveďou na Božie volanie o čom svedčí aj veta, ktorú obe sestry vyslovili: „Volal si ma Pane, tu som.“ Po svätej omši nasledovalo agape a stretnutie ľudí, ktorí sestrám blahoželali. Saleziánska rodina sa tak stretla a spoločne sa radovala, jedla a smiala. Veríme, že aj cez toto stretnutie si Pán bližšie povolá srdcia mladých ľudí pre ešte intenzívnejšiu službu v cirkvi, kde sa celí dajú s nádejou Bohu. Pretože nádej je jednou z hlavných surovín, vďaka ktorej môže vzniknúť povolanie. Nádej, že Boh chce pre človeka len to najlepšie ba dokonca aj v živote v reholi, kňazstve či rodine.