Pozvánka na slávnosť 1. rehoľných sľubov

S radosťou oznamujeme, že vo štvrtok 8. septembra 2022 o 17:30 bude v gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla v Poprade slávnostná liturgia, počas ktorej náš novic Oleh Kobilinets zloží svoje prvé rehoľné sľuby a stane sa Saleziánom dona Bosca.

Slávnosť bude potom pokračovať občerstvením v priestoroch Oratka Úsmev na sídlisku Juh, na ktoré všetkých prítomných srdečne pozývame. :)