Oznamy 20.10.

  • Minulý týždeň sa uskutočnila rozlúčka s Tatrami a Chata chlapčenského stretka na Tepličke. Článok a fotky z nádherného výletu v Tatrách môžete nájsť na https://salezianipoprad.sk/rozlucka-s-tatrami/ .
  • V piatok po sv. omši odchádzajú animátori na duchovnú obnovu. Prosíme o modlitby. V sobotu bude vysvätený nový biskup pre Spišskú diecézu Mons. František Trstenský. Sprevádzajme ho tiež s našimi modlitbami.
  • V stredu 25.10. sa uskutoční Formačné stretnutie ASC. Svätá omša bude o 19:30.
  • Pozývame všetkých chlapcov na chatovačku, ktorá sa uskutoční 3.-5.11.2023 na Saleziánskej chate na Kvetnici. Prihlášky chlapci obdržia osobne u animátorov alebo prostredníctvom zaslaného e-mailu.
  • V herni pred kaplnkou sú misijné kalendáre. Môžete si zobrať pre svoju rodinu alebo aj pre známych. Do ponuky sa tiež dáva časopis Don Bosco Dnes, ktorého pár výtlačkov je ešte stále v stojane na časopisy.
  • Vo štvrtok od 9:30 sa pravidelne uskutočňuje Rodinné centrum Matelko, do ktorého sú pozvaní všetci rodičia s malými deťmi. Tento týždeň bude aj sv. omša o 9:30.
  • Každú nedeľu popoludní, od 15:00 do 17:00 sa mladé rodiny rozhodli zorganizovať Nedeľné Oratko pre rodiny s deťmi. Rodičia sa môžu prísť zahrať spoločne s deťmi, posedieť pri káve alebo len tak sa porozprávať a vymeniť si skúsenosti s výchovou svojich ratolestí.
  • Ešte je stále možnosť zaplatiť členský poplatok za DOMKU. Príspevok na tento rok je 5€.
  • Je stále možné prispieť na zrekonštruovanú strechu. Príspevok môžete darovať v hotovosti alebo poslať na účet SK18 0200 0000 0017 0955 5753 . Vopred veľká vďaka.
  • Budúci týždeň upratuje skupina “Ženy 2”.