Od 8.9.2023

Otváracie hodiny saleziánskeho Oratka v Poprade pre verejnosť počas školského roka 2023/2024:

Pondelok:

Zatvorené (upratovanie Oratka – striedajú sa skupiny žien a stretkárov)

Utorok:

15:00 – 17:15
17:30 Sv. omša
18:30 – 20:45

Streda:

Zatvorené (Duchovné obnovy, formačné stretnutia a sprevádzanie – tento rok chceme podporiť kvalitu animátorov a tým aj kvalitu stretiek, a teda v konečnom dôsledku aj výchovu detí, ktoré prichádzajú do Oratka. Sväté omše pre verejnosť budú podľa oznamov a kalendára na webe.)

Štvrtok:

9:00 – 12:00 Materské centrum Matelko
15:00 – 17:15
17:30 Sv. omša
18:30 – 20:45

Piatok:

15:00 – 17:45
18:00 Sv. omša (18:30 vo farskom kostole raz v mesiaci)
19:00 – 20:45

Sobota a Nedeľa:

Zatvorené (výlety, duchovné obnovy a iné aktivity pre mladých)

  • Tento rok sa saleziánska komunita v Poprade bude skladať zo siedmich spolubratov: direktor don Martin Kačmáry, vikár don Pavol Drška, don Miroslav Podstavek – vedúci Oratka a DOMKY, koadjútor Ján Drgoň – ekonóm a spoluzodpovedný za pastoráciu vo Veľkej, p. farár v Poprade Veľká don Dominik Vinš, don Štefan Urban a don Peter Barina.
  • Tento rok do noviciátu nebol prijatý žiaden novic. Pokračujme a zintenzívnime modlitby za duchovné povolania do Cirkvi a do saleziánskej spoločnosti.
  • Duchovné obnovy ASC a rodín sa presúvajú na stredu večer. Začne sa už túto stredu 13.9.2023 o 17:30. Duchovná obnova vyvrcholí svätou omšou o 19:30, ktorá je otvorená aj pre širšiu verejnosť.
  • 14.-17. septembra sa uskutočnia Duchovné cvičenia pre mladých. Doprevádzajme ich svojimi modlitbami, aby im Pán ukázal svoju tvár.
  • Od tohto štvrtku začína Materské centrum Matelko. Mamičky s deťmi sa stretávajú o 9:00 v priestoroch Oratória. Ponuka je otvorená pre všetkých, tešíme sa na nových členov.
  • Počas letných prázdnin prebehla rekonštrukcia strechy, ktorá nás stála 38 000 €. Bola vymenená krytina, ktorá bola v havarijnom stave a hrozilo zrútenie vnútorného stropu. Zároveň bol vymenený aj bleskozvodný systém. Tieto práce výrazne prispeli k vytvoreniu bezpečného prostredia pre detí a mladých s rodinami. Do dnešného dňa sa podarilo vyzbierať v hotovosti 2410 € a 5235 € na účte. Skutočne veľká vďaka všetkým dobrodincom. Zostáva ešte dofinancovať 30 tis. Eur. Prosíme tých, ktorí chcú a môžu o podporu buď v hotovosti alebo na účet SK18 0200 0000 0017 0955 5753. Nech Pán Boh odmení Vašu štedrosť.
  • V septembri prebehli aj maliarske práce, ktoré sme vykonali vlastnoručne za pomoci šikovných animátorov a ochotných mamičiek, ktoré pomohli pri upratovaní, umývaní okien a praní závesov. Podarilo sa namontovať aj chrániče rohov stien a podlahové lišty do baru. Vďaka dobrovoľníckej práci boli náklady na materiál 251 €, ktoré sme mohli pokryť vďaka daru od dobrodincu vo výške 280 €. Zvyšné peniaze sa použijú na dokončenie sadrokartónu v chodbe pri klubovniach.
  • Prišlo nové číslo časopisu Don Bosco Dnes. Do pozornosti dávame článok o riziku sociálnych sietí, ktoré na deti číha. Spomína aj český dokumentárny film V sieti, ktorý sa venuje sexuálnemu zneužívaniu maloletých cez internet. V časopise nájdete aj informáciu o saleziánskej SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Ak máte syna alebo vnuka deviataka, môže tam nájsť inšpiráciu pri výbere školy.
  • V poličke je aj detský časopis Rebrík – môžete si ho s deťmi prečítať, prípadne aj objednať, aby chodil rovno k vám domov.
  • Na záver chceme poďakovať všetkým animátorom a dobrodincom, ktorí prispeli ku krásnemu a plnohodnotnému prežitiu letných prázdnin na táboroch, výletoch a iných aktivitách s deťmi a mladými. Veľká vďaka aj tým, ktorí prispeli k uprataniu a skrášleniu Oratória. Veľká vďaka.