Od 15.9.2023

  • V stredu 20.9.2023 bude animátorská streda “Môžem”, na ktorú sú pozvaní všetci animátori. Ide o “dobrovoľnú” stredu. Začína sa o 18:30 v budove saleziánskeho domu v Poprade (v noviciáte, “fara”, Velické námestie 1, Poprad-Veľká). Niečo konkrétne pod zub bude zabezpečené. Stretnutie potrvá približne do 20:30. Animátori a mladí sa prihlasujú cez formulár, ktorý majú v animátorskej skupine.
  • V stredu 20.9.2023 bude v Oratku sv. omša pre verejnosť spolu so skupinou Cenacolo.
  • Vo štvrtok 21.9.2023 sa uskutoční prvé stretnutie MC Matelko tento školský rok. Svätá omša bude výnimočne o 10:30. Organizátori pozývajú všetky mamičky, aj tie ktoré sú nové a chceli by prísť, na príjemne strávené dopoludnie so svojimi ratolesťami pri hre, debate a káve či čaji.
  • Z piatka na sobotu 22.-23.9.2023 sa uskutoční aj prvá duchovná obnova pre animátorov a mladých od 9. ročníka ZŠ vyššie z Oratka a z Veľkej na saleziánskej chate na Kvetnici. Začne sa po svätej omši v piatok. Bude sa končiť obedom. Večeru si zabezpečí každý sám, prípadne môže doniesť niečo na podelenie sa. Raňajky a obed riešia saleziáni. Je potrebné si so sebou vziať zápisník, písacie potreby, sv. písmo, hygienické potreby, spacák a predovšetkým dobrú  náladu. Príspevok na duchovnú obnovu je 5 €. Prihlásiť sa je potrebné cez formulár: https://forms.gle/Y3qbHqe2kMUsfWZ2A . Neplnoletí pri nástupe na Duchovnú obnovu musia priniesť vypísanú prihlášku a podpísanú zákonným zástupcom. Link na prihlášku nájdete vo formulári.