Cecilfest 2023

V nedeľu poobede 10. decembra 2023 sa v oratku konal Cecilfest. Cecilfest je organizovaný na počesť patrónky hudobníkov svätej Cecílie. Tento rok sa uskutočnil po tretí krát, prvýkrát bol v roku 2019, potom ho prerušila korona.

Súťažiaci mohli v ňom predviesť svoje talenty vo viacerých kategóriách: spev, tanec, choreografia. Súťažilo sa však aj o cenu zlatého kapra – cena za najhoršie vystúpenie. Súťažiť bolo možné ako jednotlivec, dvojica alebo celé stretko. Vystúpenia hodnotila trojčlenná porota v zložení – Betka Voščeková, Miška Toporcerová, don Miroslav Podstavek SDB.

Do Cecilfestu prišlo ukázať svoje talenty veľa skutočne nadaných ľudí. Súťažiaci nám predviedli svoj spev, hranie na hudobných nástrojov, tanec, ale aj iné kreatívne vystúpenia. Kategóriu spevu vyhrali dievčatá Simonka Géciová a Tatianka Mrázová, za hudobného doprovodu pani učiteľky Radky Horákovej z cirkevnej umeleckej školy Tanec vyhrali animátori Tomáš Géci a Janko Hradiský, ktorí nás prekvapili svojimi tanečnými kreáciami na štýl ľudových tancov. Ako stretko vyhrali dievčatá zo stretka Dobré jedlo, ktoré nám predviedli kreatívne predstavenie o kráľovi a princeznej, do ktorého sa zapojili takmer všetky jej členky. A nakoniec, zlatého kapra vyhral Maťo Blažo svojou stand-up comedy, Maťo po tejto cene túžil a tým si splnil svoj sen. Zároveň mu táto cena zabezpečila, že sa budúci rok nemôže zúčastniť Cecilfestu.

Bolo to príjemný podvečer, kde sme sa zabavili aj spoznali skryté talenty medzi nami. Tešíme sa na budúci rok.