Kalendár Poprad-Veľká

1. októbra 2022
 • 1.sobota v mesiaci 7:30 sv.omsa + fatimská sobota

  1. októbra 2022

2. októbra 2022
 • 1. nedeľa v mesiaci

  2. októbra 2022

  14:00 pobožnosť

4. októbra 2022
 • Stretnutie farských rád po sv. omši

  4. októbra 2022

 • zapisovanie intencií Utorok po 1.piatku

  4. októbra 2022

7. októbra 2022
 • Birmovanci - o 18:00 v kostole ruženec a sv. omša. Po nej stretnutie

  7. októbra 2022

 • Spovedanie chorých

  7. októbra 2022

9. októbra 2022
 • 16:00_prvoprijimajúci

  9. októbra 2022

13. októbra 2022
 • DC rodín Prešov (exercičný dom)

  13. októbra 2022 - 16. októbra 2022  

14. októbra 2022
 • DC rodín Prešov (exercičný dom)

  13. októbra 2022 - 16. októbra 2022