Kalendár Poprad-Veľká

26. januára 2023
 • adoracia mladí

  26. januára 2023

29. januára 2023
 • birmovanci - odovzdávanie záväzku pri svätých omšiach s obetnými darmi

  29. januára 2023

2. februára 2023
 • Obetovanie Pána - Deň zasväteného života

  2. februára 2023

 • obnova farnosti - obetovanie Pána

  2. februára 2023

3. februára 2023
 • Spovedanie chorých

  3. februára 2023

4. februára 2023
 • 1.sobota v mesiaci 7:30 sv.omsa + fatimská sobota

  4. februára 2023

5. februára 2023
 • 1. nedeľa v mesiaci

  5. februára 2023

  14:00 pobožnosť

7. februára 2023
 • zapisovanie intencií Utorok po 1.piatku

  7. februára 2023

8. februára 2023
 • Sv. Bakhita - medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi

  8. februára 2023