Kalendár Poprad-Veľká

1. decembra 2023
 • PG-čka

  1. decembra 2023

 • Spovedanie chorých

  1. decembra 2023

2. decembra 2023
 • 1.sobota v mesiaci 7:30 sv.omsa + fatimská sobota

  2. decembra 2023

 • Adventné popoludnie - sobota

  2. decembra 2023

3. decembra 2023
 • 1. nedeľa v mesiaci

  3. decembra 2023

  14:00 pobožnosť

 • birmovanci

  3. decembra 2023

5. decembra 2023
 • roráty

  5. decembra 2023

 • zapisovanie intencií Utorok po 1.piatku

  5. decembra 2023

6. decembra 2023
 • Mikuláš

  6. decembra 2023

8. decembra 2023
 • Nepoškvrnené Počatie P.M. + výročie posv.oratka

  8. decembra 2023

 • SŠ-Veľká

  8. decembra 2023 - 9. decembra 2023  

9. decembra 2023
 • SŠ-Veľká

  8. decembra 2023 - 9. decembra 2023  

10. decembra 2023
 • adventné popoludnie

  10. decembra 2023

 • prvoprijímajúci

  10. decembra 2023

12. decembra 2023
 • roráty

  12. decembra 2023

14. decembra 2023
 • Duchovná obnova vo farnosti

  14. decembra 2023