Kalendár Poprad-Veľká

10. júna 2023
 • 11:00 krstná náuka a krst Svobodovci

  10. júna 2023

 • Sobáš Soňa Galušková a Peter Baran 14:00

  10. júna 2023

11. júna 2023
 • krst 12_00 Tea Markocsy (Želonková)

  11. júna 2023

 • krst Svobodovci

  11. júna 2023

12. júna 2023
 • Stretko manž. - 18_30 sv.o. a po nej v Orlovni

  12. júna 2023

15. júna 2023
 • diakonská vysviaca Andrej Dominik

  15. júna 2023

18. júna 2023
 • Radošovce - Kátlovce - Slávnosť Víta Ušáka

  18. júna 2023

 • birmovanci

  18. júna 2023

20. júna 2023
 • Sv. omša rádio Lumen - Kežmarok o 18_00

  20. júna 2023

22. júna 2023
 • STRETNUTIE EDO Orlovňa

  22. júna 2023

23. júna 2023
 • pastoračný záver školského roka

  23. júna 2023 - 25. júna 2023