Kostol sv. Jakuba :     

Po až So:                             6:30       18:00

Ne:         7:00       9:00       11:00     18:00


Kostol sv. Jána Bosca:

Ut , Pia:                19:00

Ne:                        8:00       10:00     19:00


Prejta:

Pia:                       16:30 (zimný čas)  a 17:30 (letný čas)

Ne:                        8:45


Kaplnka v cirkevnej škole:

Ut:                                       7:00

Prvý piatok v mesiaci:      7:45


Kaplnka v domove dôchodcov:

Prvý piatok v mesiaci:      16:00

Ne:                                       9:00


Poznámky:

Rozpis sv. omší v prikázaný sviatok – pozri farské oznamy.

Poznámky pre sv. omše vo farskom kostole sv. Jakuba:

Sv. omša v piatok o 18:00 je mládežnícka.

Sv. omša v nedeľu o 11:00 je detská.

Ranná sv. omša na Fatimskú sobotu (prvá sobota v mesiaci)  je posunutá z 6:30 na 7:30.

Svätá spoveď

Kostol sv. Jakuba:

vždy počas sv. omše
Kostol sv. Jána Bosca:

20 min. pred sv. omšou

Osobne kedykoľvek po dohode s kňazom.