My, bratia saleziáni, sme rehoľníci, ktorí darovali svoj život Bohu a mladým. Pomôžte nám byť tu pre nich viac a lepšie. Podporiť našu rehoľnú komunitu v Poprade – Veľkej môžete duchovne, svojou modlitbou a obetou, materiálne alebo aj finančne. Všetkých našich dobrodincov nosíme denne vo svojich modlitbách.

Číslo účtu SDB:   

SK18 0200 0000 0017 0955 5753

Ďakujem€ !