DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže pôsobí v Poprade od r. 1991 a predovšetkým so Saleziánmi dona Bosca pozitívne vplýva na výchovu a rozvoj detí a mládeže. Časť aktivít prebieha vo Veľkej (Saleziánsky dom, Orlovňa) a časť v našom mládežníckom stredisku Oratko Úsmev na sídlisku Juh. Naším cieľom, ktorý aj vďaka Vašej spolupráci, modlitbám a príspevkom napĺňame, je rozvíjať osobnosti, zodpovednosť a talenty mladých ľudí, ako aj zabezpečiť výchovu dobrovoľníkov – animátorov.

Ak sa rozhodnete podporiť naše dielo, môžete tak urobiť venovaním Vašich 2% stopercentne mladým alebo milodarom na naše číslo účtu:

SK13 8330 0000 0020 0222 8948