MATELKO

MAMIČKY
na materskej
Čas: štvrtok 9:30 (+ sv. omša)
Motto stretka:

Zodpovední animátori: SDB