DEVAŤ

CHLAPCI
2. – 4. ročník SŠ
Čas: utorok 18:30 – 20:45 (sv. omša o 17:30)
Motto stretka:

Zodpovední animátori: Kristián M., Filip L., Miroslav Podstavek SDB