SAFALÁTKY

DIEVČATÁ

Čas: utorok 18:30 – 20:45 (sv. omša o 17:30)
Motto stretka:
Deti Matky Katky
Zodpovední animátori: Ela M., Viki S.