SAFALÁTKY

DIEVČATÁ

Čas: štvrtok sv. omša – 20:00
Motto stretka:
Deti Matky Katky
Zodpovední animátori: Ela M., Viki S.