BUBLINKY

DIEVČATÁ
8. – 9. ročník ZŠ
Čas: piatok 16:00 – sv. omša
Motto stretka:

Zodpovední animátori: Betka R., Katka G.