OBLÁČIKY

DIEVČATÁ
2. – 3. ročník ZŠ
Kedy: utorok 16:00 – sv. omša
Motto stretka:

Zodpovední animátori: Katka V., Dominika L.