3. Adventná výzva

Boh začína klopať na dvere našich sŕdc!🤌🚪Polovica výzvy je za nami!🥳 V 3️⃣. časti našej púte sa budeme pokúšať čo najlepšie precítiť prichádzajúce udalosti. Nenáhlivo sa môžeme pobrať🚶 na sviatosť zmierenia a rovnako tak si vytvoriť… dozviete sa z príspevku.😉Rozžiarime💡 tým príchod Pána Ježiša.