Duchovná obnova – pre manželov i všetkých dospelých

Tu nájdete záznam prvej časti z poslednej obnovy (28.11.2021).

Vo videu sú aj podnety a otázky, ktoré nám môžu pomôcť pochopiť i žiť svoj život tak, ako nás povoláva Nebeský Otec v Jeho rodine.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili a tiež aj tým, ktorí ste sa podelili v 2. časti (cez zoom) svojou skúsenosťou, pohľadom, podnetom, či návrhom.

Pre spustenie online obnovy klikni obrázok)

Pre spustenie online obnovy klikni obrázok)
  • O čom je naša duchovná obnova?

Duchovná obnova farnosti (pre manželov, rodičov, dospelých) sa nesie v duchu Roka rodiny. Základom sú katechézy so Svätým Otcom pp. Františkom. Pozýva nás objavovať silu a krásu rodinnej lásky, ktorá je povolaním a cestou svätosti. V nedeľu 28.11. bude v poradí 3-tia.

tu nájdete rozčlenenie témy aj materiálmi:

 Povolanie rodiny (video so Svätým Otcom pp. Františkom)

9. Rodina sa môže stať svetlom vo tmách sveta

10. Svätí ako manželia

11. Cirkev je rodinou rodín

12. Zmysel nášho spoločného života

  • Rekapitulácia obnovy 24.10. ( s linkami):

Link na sledovanie záznamu ostatnej obnovy nájdete tu. (24.10.2021)

Ak by ste mali nejaké otázky, návrhy na vylepšenie obnovy, či niečoho vo farnosti, podobne dary, ktorými by ste chceli poslúžiť, alebo nejakú potrebu, či túžby, dajte nám vedieť. Či už osobne, alebo napíšte a dajte do poštovej schránky, alebo tej mailovej: fara.poprad-velka@saleziani.sk

Pre najbližšie 4 týždne sme otvorili na uvažovanie v modlitbe, obnovovanie i podelenie sa tieto témy:

video 2. témy: Rodina vo svetle Božieho slova

5. Manželská láska: „živá socha“, ktorá znázorňuje Boha (materiál na obnovu)

  • Čo radostné sme prežívali vtedy, keď začínal náš príbeh lásky?

6. Nikto z nás nie je predurčený k tomu, aby bol sám (materiál na obnovu)

  • Stalo sa už niekedy, že kvôli môjmu správaniu prežíval môj manžel, moja manželka chvíle osamelosti? Skúsme sa o tom porozprávať. Môžeme sa opýtať aj našich detí alebo blízkych, či sa im už stalo, že sa cítili v rodine osamelo.

7. Opravdivá láska je vždy plodná (materiál na obnovu)

  • Spolu s manželkou či manželom a potom s rodinou uvažujme  o tom, v čom nás Pán v týchto rokoch urobil plodnými.

8. V rodine sa odráža Božie tajomstvo (materiál na obnovu)

  • Darí sa nám ako manželskému páru a rodine objavovať znaky Božej prítomnosti, a to nielen vo väčších výzvach, ktorým čelíme, ale aj v tých každodenných? Ako a kde sme dnes zažili Božiu prítomnosť?

Minulú obnovu (26.9.) a tento mesiac sme obnovovali tieto témy…

Video 1. témy: Kráčať s rodinami (Kráčať spolu)

1. Misijná konverzia na budovanie spojenectva medzi rodinami

  • Aký krok sa mi/nám podaril smerom k iným ľuďom, k manželom, rodinám?

2. Rozpoznať dary manželstva a rodiny

  • S kým sa mi/nám podarilo podeliť o skúsenosť lásky?

3. Rodina – znamenie milosrdenstva

  •   Ako prežívame milosrdenstvo a odpustenie rodine, …v spoločenstve?

4. Starostlivosť o každú rodinu

  •   Aké dary má naša rodina, spoločenstvo, farnosť?